Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej


 • Bieżące doradztwo prawno-podatkowe
 • Interpretacja przepisów oraz ocena podatkowych skutków transakcji (m.in. analiza umów)
 • Występowanie o interpretację przepisów podatkowych do Ministra Finansów
 • Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych
 • Pomoc przy rozpoczęciu działalności i przy przekształceniach
 • Przeglądy podatkowe, sprawdzanie poprawności rozliczeń podatkowych
 • Podatkowe due diligence
 • Pomoc w czasie postępowań podatkowych
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
 • Doradztwo w zakresie cen transferowych (TP)
 • Doradztwo prawne
 • Podatkowe hotline (krótkie porady telefoniczne i mailowe)
 • Doradztwo w języku polskim i angielskim
 • Praktyczne analizy odpowiadające wprost na pytania klientów
 • Bezpośredni kontakt z licencjonowanym doradcą podatkowym
 • Skuteczność w zakresie odzyskiwania znacznych kwot podatku oraz w jak najszybszym kończeniu postępowań podatkowychAktualności:

Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie samochodów firmowych - VAT i CIT

Z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej otworzyła swoją nową siedzibę w Poznaniu przy ul. Garncarskiej 9 (od ul. Św. Marcin)

Ulga na nowe technologie (ENG)

Restrukturyzacja działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi - Ministerstwo opublikowało dokument zawierający interpretację przepisów i rekomendacje.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów. Celem projektu ustawy jest implementacja dyrektyw Rady 2008/8/WE oraz 2013/61/UE.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożonych przez ministra administracji i cyfryzacji. Projektowane przepisy wprowadzają między innymi zmiany w ustawach podatkowych (podatek od spadków i darowizn, podatek rolny, podatki i opłaty lokalne, podatek leśny).

Uwaga ceny transferowe - zmiany w zakresie kontroli. Zarządzenie nr 16 Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych.

Uwaga wszystkie firmy transportowe! Sąd Najwyższy - Uchwała 7 sędziów: za nocleg w kabinie tira należy się dietaVAT samochody

 • Dane statystyczne pokazują, że tylko ok. 30.000 podatników korzysta (od 1 kwietnia 2014r.) z możliwości odliczenia 100 % VAT zawartego w wydatkach związanych z samochodami.
 • W związku z powyższym, nasza Kancelaria wypracowała rozwiązania pozwalające odliczyć 100 % podatku VAT w sposób prosty i nieskomplikowany.
 • Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, przygotowaliśmy proste narzędzie analizy. Po wpisaniu w arkusz odpowiednich danych, mogą Państwo oszacować kwotę potencjalnych oszczędności. Szczegóły

Trendy podatkowe w Unii Europejskiej


Relacja z II Polskiego Kongresu Podatkowego Instytutu Allerhanda
Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?XXX

 • Day to day tax advisory
 • Interpretations of legal regulations, Minister of Finance’ binding rulings and the tax authorities’ practice
 • Assistance in applying for tax rulings from Minister of Finance
 • Tax planning
 • Providing services to clients that are involved in ongoing or anticipated litigation
 • Assistance in tax inspections and appeal procedures
 • Tax due diligence
 • Tax advisory regarding business set up in Poland
 • Review of the methods used to settle tax obligations (tax review)
 • Representation before tax authorities and administrative courts
 • Transfer Pricing
 • Legal advisory services
 • Tax Hotline (brief telephone and e-mail advice)
 • Consultancy in Polish and English
 • Practical analysis corresponding directly to clients queries
 • Direct contact with a licensed tax advisor
 • High effectiveness at the recovery of significant amounts of tax and at swift completion of  tax proceedings


Tax changes in Poland. There are several amendments to the Polish tax regulations coming our way. Some of them are introduced within actions taken by Poland as a response for Commission report on excessive deficit. Details.


Improvement of the efficiency of controls of affiliated entities — appointment of a standing team by the Polish Minister of Finance. Details. 

Changes to the VAT treatment of the car expenses – new law came into force on 1 April 2014

Introduction of provisions on a Controlled Foreign Corporation (CFC) in Poland

R&D investments (tax relief for new technologies) – are significant tax savings possible in your Company?


Report on action taken by Poland - excessive deficit - i.a. tax changes

EU Commission investigates transfer pricing arrangements on corporate taxation of Apple (Ireland) Starbucks (Netherlands) and Fiat Finance and Trade (Luxembourg)


Member States’ Transfer Pricing Profiles


<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-51101234-1', 'taxadvisorypoland.pl');
ga('send', 'pageview');

</script>